Başak Formunda Yazı Tasarımı

"Levlâle levlâk lemâ halakte'l-eflâk."

Hilye-i Şerîf
Hilye-i Şerîf Etek Kısmı
Besmele-i Şerîf
Saffat Sûresi, 182. Âyet

"Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."

Kıt'a

Celî Dîvânî: İsrâ Sûresi, 7. Âyet Dîvânî: Hadîs-i Şerîf

Bakara Sûresi, 286. Âyet

“Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Hadîs-i Şerîf

"Vatan sevgisi îmândandır."

Hadîs-i Şerîf
Asr Sûresi
Edeb Yâ Hû
img-Z02111516-000121
Hadîs-i Şerîf

"Cennet annelerin ayakları altındadır."

Mevlevî Sikkesi Formu

Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâle'd-dîn Rûmî k.s. Merd-i merdân-ı tarîkat şâh-ı taht-ı ma'nevî Mevlevîyiz mevlevîyiz mevlevîyiz mevlevî.

Enbiyâ Sûresi,
Hâmid Aytaç'tan Taklîden

Yûsuf Sûresi 101. Âyet: "Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”

Nûh Sûresi