top of page
Yâ Fa'âlün limâ yurîd. Fağfirlî.

Yâ Fa'âlün limâ yurîd. Fağfirlî.

"Ey her dilediğini işleyen. Beni affet."

Neml Sûresi 40. Âyet

Neml Sûresi 40. Âyet

"Bu, Rabbimin fazlındandır."

Hadîs-i Şerîf

Hadîs-i Şerîf

"Zarar vermek de zarara zararla karşılık vermek de yoktur."

A'raf Sûresi 89. Âyet

A'raf Sûresi 89. Âyet

"Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki engelleri kaldır! Çünkü Sen, engel kaldıranların en hayırlısısın!"

Taha Sûresi 114. Âyet

Taha Sûresi 114. Âyet

"Rabbim ilmimi artır."

Hadîs-i Şerîf

Hadîs-i Şerîf

"Öfkelendiğinde sus!"

Besmele-i Şerîf

Besmele-i Şerîf

Şuarâ Sûresi 168. Âyet

Şuarâ Sûresi 168. Âyet

"Lut, şöyle dedi: 'Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım.'"

Saffat Sûresi, 182. Âyet

Saffat Sûresi, 182. Âyet

"Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."

Bakara Sûresi, 286. Âyet

Bakara Sûresi, 286. Âyet

“Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Hadîs-i Şerîf

Hadîs-i Şerîf

"Vatan sevgisi îmândandır."

Besmele-i Şerîf

Besmele-i Şerîf

Asr Sûresi

Asr Sûresi

Hadîs-i Şerîf

Hadîs-i Şerîf

Kıt'a

Kıt'a

Celî Dîvânî: İsrâ Sûresi, 7. Âyet Dîvânî: Hadîs-i Şerîf

Hilye-i Şerîf

Hilye-i Şerîf

Hilye-i Şerîf Etek Kısmı

Hilye-i Şerîf Etek Kısmı

img-Z02111516-000121

img-Z02111516-000121

Hadîs-i Şerîf

Hadîs-i Şerîf

"Cennet annelerin ayakları altındadır."

Mevlevî Sikkesi Formu

Mevlevî Sikkesi Formu

Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâle'd-dîn Rûmî k.s. Merd-i merdân-ı tarîkat şâh-ı taht-ı ma'nevî Mevlevîyiz mevlevîyiz mevlevîyiz mevlevî.

Enbiyâ Sûresi,

Enbiyâ Sûresi,

Hâmid Aytaç'tan Taklîden

Hâmid Aytaç'tan Taklîden

Yûsuf Sûresi 101. Âyet: "Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”

Başak Formunda Yazı Tasarımı

Başak Formunda Yazı Tasarımı

"Levlâle levlâk lemâ halakte'l-eflâk."

Nûh Sûresi

Nûh Sûresi

bottom of page