Arş. Gör. Yûnus Emre Çelik

1990 senesinde Niğde'de dünyaya gelen sanatkâr, 1996 senesinden itibaren Konya’da ikâmete başlayarak ilkokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. Hüsn-i hat öğrenimine 2010 senesinde Konya’da Hattat Mehmet Demirel ile başladıktan sonra çalışmalarına 2011’de Hattat Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz ile devam etti. 2015 senesinde Hüseyin Öksüz’ün tedrisinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Aynı sene Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nde restoratör olarak çalışmaya başladı. 2016 senesi başında hâlen görevini sürdürdüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı sene hayatını Yeşim Köse ile birleştirdi. 2018’de Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2019 senesi başında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde doktora eğitimine başladı. Mehmet Demirel’den rik’a, Hüseyin Öksüz’den dîvânî ve celî dîvânî yazıları ikmâl eden sanatkâr Seyit Ahmet Depeler ile sülüs, Yusuf Bilen ile nesih meşklerine devam etmektedir. Eserleri ile bir çok sergide yer almıştır. İngilizce ve ileri seviyede Osmanlı Türkçesi bilmekte, hat sanatı dışında İslamî ilimler, Türk mûsıkîsi, edebiyat, felsefe ve grafik tasarım ile de ilgilenmektedir.