imza 2.png

Öğr. Gör. Yûnus Emre Çelik

1990 senesinde Niğde'de dünyaya gelen sanatkâr, 1996 senesinden itibaren Konya’da ikâmete başlayarak ilkokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. Hüsn-i hat öğrenimine 2010 senesinde Konya’da Hattat Mehmet Demirel ile başladıktan sonra çalışmalarına 2011’de Hattat Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz ile devam etti. 2015 senesinde Hüseyin Öksüz’ün tedrisinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Aynı sene Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nde restoratör olarak çalışmaya başladı. 2016 senesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2018’de Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2019 senesi başında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde doktora eğitimine başladı. 2022 senesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Mehmet Demirel’den rik’a, Hüseyin Öksüz’den dîvânî ve celî dîvânî yazıları ikmâl eden sanatkâr sülüs-nesih meşklerine devam etmektedir. Hat Sanatında Adem Sakal, Yusuf Bilen ve Seyit Ahmet Depeler'den de istifade etmektedir. Eserleri ile ulusal ve uluslararası bir çok sergide yer almıştır. İngilizce ve ileri seviyede Osmanlı Türkçesi bilmekte, hat sanatı dışında İslamî ilimler, Türk mûsıkîsi, edebiyat, felsefe ve grafik tasarım ile de ilgilenmektedir. Evli ve bir kız  babasıdır.